Aktuality

Aktualizácia príloh Výziev na predkladanie ŽoPr.

Dovoľujeme si Vás informovať, že boli aktualizované nasledovné prílohy Výziev na predkladanie ŽoPr.:

  • Finančná analýza“ – tabuľka Finančnej analýzy je rozšírená tak, aby umožňovala zadávať hodnoty pri majetku, ktorý je odpisovaný 40 rokov
  • Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie - úprava zohľadňuje situácie, kedy žiadateľ vykazuje v niektorých položkách nulové hodnoty, čo spôsobovalo, že v tabuľke sa vykazovalo delenie nulou a index ako taký nebol vyhodnotený