Košická Polianka

Najstaršia zachovaná písomná zmienka o obci je z r. 1335. Vtedajšia usadlosť sa uvádza pod názvomLengyelfalva. Názov naznačuje, že vtedajšími obyvateľmi alebo jej zakladateľmi  mohli byť Poliaci. Vtedy osada patrila rodu  Aba  so sídlom v Nádošti   (terajšie Trstené pri Hornáde). Súčasný rím.-kat. kostol bol postavený v r. 1875, obnovený v r. 1994.

Kaplnka sv. Huberta  v blízkosti areálu ihriska bola postavená v r. 1997 miestnym poľovníckym združením Veremba k úcte svojho patróna.

V bývalej  pieskovni v obci hniezdi chránený včelárik zlatý

Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky (1993) sa pri narodení nových občanov obce vysádzajú  lipy. Lipové aleje pozdĺž poľných ciest sú v starostlivosti rodičov narodených detí.

V zalesnenej pahorkatine vo východnej časti obce sa nachádza 18 km  dlhá značkovaná sústava okružných trás vhodná na pešie vychádzky a v zime na prejazdy na bežkách Torysko-olšavský okruh zdravia. Na jeho vybudovaní sa podieľalo Združenie priateľov prírody Košice-okolie a miestny Klub slovenských turistov.