Sokoľany

Prvá písomná zmienka o obci Sokoľany je na listinách z roku 1268, kde sa spomína osada Zakál. V centre obce bol r.1773 postavený kostol na základoch pôvodného gotického kostola z 13.storočia. Pri vstupe do obce sa ponúka pohľad na rekonštruovaný kaštieľ grófa Starenberga, v blízkosti ktorého rastie chránená asi 350 ročná lipa.

Kaplnku vedľa kostola dala postaviť grófka Anna Starenbergová,  rod.Pankovičová - Glogowská v roku 1838, kde je pochovaná aj s manželom grófom Guido Starenbergom.