Geča

Prvé zmienky o obci Geča sú spojené s rodom Géčiovcov, jedným z najstarších rodov Abovskej stolice. Najstarší doklad o obci je súčasťou kráľovskej listiny kráľa Štefana vydanej v roku 1261.

V centre obce sa nachádza kaštieľ s kostolom Narodenia P. Márie zo 17. storočia  postavený v neskorobarokovom slohu. Kostol a kaštieľ spája oratórium a chodba. V interiéri je časť pôvodného vybavenia kostola Všechsvätých vo Valalikoch. Na južnom okraji obce sa nachádzaklasicistická kúria z konca 18. storočia, ktorá  bola postavená ako jednopodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu s päťpoľovou arkádou, na fasáde je rizalit zakončený trojhranným štítom, na oknách sú šambrány a nadokenná ornamentika.

V okolí obce sú staré ťažobné priestory štrku zaplavené vodou, ktoré sú významným hniezdiskom a migračnou zastávkou vodného vtáctva, miesto vyhľadávané rybármi.

Na území obce sa vyskytujú geotermálne pramene, ktoré patria k potenciálu rozvoja obce.