Čaňa

Vznik obce sa datuje od roku 1164. Bola to prastará usadlosť, ktorá bola kmeňovým majetkom rodu Aba, meno obce pochádza od prvého vlastníka obce rodu Csányiovcov. Na území Čane bolo objavené pohrebisko z doby bronzovej, nájdené predmety sú vystavené vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Čanianske jazerá sú rekreačnou oblasťou s možnosťami kúpania, vodných športov a rybolovu. Jazerá vznikali od roku 1854, keď sa v tejto oblasti otvorili povrchové bane na štrk a zeminu z dôvodu výstavby železnice z Košíc do Miškolca.

V okolí obce sú zachované zvyšky lužného lesa, zastúpené sú rôzne druhy vŕby, topoľa a agát, rôzne typy vodných a močiarnych spoločenstiev v kanáloch, rybníkoch a štrkoviskách. V zapojených porastoch rastie trstina a pálka. Vyskytujú sa tu aj netopiere: večernica pozdná a raniak hrdzavý.

Budov kút - jedno z najväčších pravostranných ramien Hornádu, od 60-tych rokov 20. storočia bolo trvalo oddelené  od toku rieky. Oživenie  ramena v rokoch 2004-2005 spočívalo v jeho napojení na tok Hornádu a sprietočnení v čase vysokých prietokov. Vznikla tak ďalšia lokalita, ktorá  prispela k zvýšeniu biodiverzity, ale aj k možnostiam oddychu.