Aktuality

Informačné semináre

Aktivita: Informačný seminár zameraný na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí (Podopatrenie  7.4)
Miesto konania: Kultúrny dom v obci Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa        
Dátum konania: 22.01.2024

Pozvánka na stiahnutie.


Aktivita: PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
Miesto konania: Obec Čaňa        
Dátum konania: 22.01.2024

Pozvánka na stiahnutie.


Aktivita: Informačný seminár zameraný na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí (Podopatrenie  7.2)
Miesto konania: Kultúrny dom v obci Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa        
Dátum konania: 22.01.2024

Pozvánka na stiahnutie.


Aktivita: PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
Miesto konania: Obec Geča         
Dátum konania: 14.11.2023

Pozvánka na stiahnutie.


Aktivita: Informačný seminár zameraný na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí
Miesto konania: Kultúrny dom v obci Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa         
Dátum konania: 06.09.2023

Pozvánka na stiahnutie.