Aktuality

Informačné semináre
plánované informačné semináre a pozvánky na stiahnute...
Covid 19 - usmernenie pre MAS
V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid - 19 PPA vydáva usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.
Aktualizácia príloh Výziev na predkladanie ŽoPr.
Dovoľujeme si Vás informovať, že boli aktualizované nasledovné prílohy Výziev na predkladanie ŽoPr.